«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ

Сапа менеджментінің сертификациясы

2000

СМЖ-ін  ISO 9002, кеуекті титан және құймалардағы магний, халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат  TÜV CERT Сертификаттау мекемесімен 2000 жылғы 16 мамырда берілген, нөмірі 01 100 005026.

2002

СМЖ-ін ISO 9002 және AS 9100 халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат   BVQi Сертификаттау мекемесімен 2002 жылғы 14 ақпанда берілген, нөмірі 107082.

2003

СМЖ-ін жаңа нұсқадағы SO 9001 және  AS 9100 халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат   BVQi Сертификаттау мекемесімен 2003 жылғы 23 желтоқсанда берілген, нөмірі 31621.

2004

СМЖ-ін ISO 9001 және AS 9100, титан қожын өндіруге сертификаттау аймағын кеңейту, жаңа нұсқадағы халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат   BVQi Сертификаттау мекемесімен 2004 жылғы 30 желтоқсанда берілген, нөмірі 31621

2006

СМЖ-ін ISO 9001 және AS 9100, ванадий пентаоксидін өндіруге сертификаттау аймағын кеңейту, халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат   BVQi Сертификаттау мекемесімен 2006 жылғы 25 тамызда берілген, нөмірі 191544

2009

СМЖ-ін ISO 9001 және AS 9100 халықаралық стандарттарына сәйкестікке ре-сертификаттау. Сертификат BVC Сертификаттау мекемесімен 2009 жылғы 02 шілдеде берілген, нөмірі 217566

2010

СМЖ-ін ISO 9001 және AS 9100, титан құймалары және балқымаларын өндіруге сертификаттау аймағын кеңейту, халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификат BVC Сертификаттау мекемесімен 05.10.2010 жылы берілген, № 217566

2012

ISO 9001:2008 және жаңа нұсқадағы AS 9100С халықаралық стандарттарға сәйкестігіне СМЖ сертификаттау. Бюро ВVС Сертификаттау органымен  01.07.2012 жылы № 271757 сертификат берілді.

2015

ISO 9001:2008 және AS 9100С халықаралық стандарттарға сәйкестігіне СМЖ сертификаттау. ВVС Сертификаттау органымен 30.06.2015 жылы   № 271927 сертификат берілді.