«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ

Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік сертификациясы

2004

ЭжӨҚМЖ-ін кеуекті титан, магний құймалары, ванадий пентаоксиді, титан қожы өндірісін сертификаттау аймағымен OHSAS 18001 спецификациялы ISO 14001 халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификаттар BureauVeritasQualityInternational Сертификаттау мекемесімен 26.01.2005 жылы берілген, нөмірлері 184414, 165508.

2007

ЭжӨҚМЖ-ін OHSAS 18001 спецификациялы ISO 14001 халықаралық стандарттарына сәйкестікке сертификаттау. Сертификаттар ВеритасСертификейшн бюросы Сертификаттау мекемесімен 30.10.2007 жылы берілген, №218323.

2009

ЭжӨҚМЖ-ін OHSAS 18001 халықаралық стандартының жаңа нұсқасына, ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкестікке сертификаттау. Сертификаттар ВеритасСертификейшн бюросы Сертификаттау мекемесімен 14.01.2009 жылы берілген, №227282.

2010

ЭжӨҚМЖ-ін , титан құймалары мен балқымаларын өндіруге сертификаттау аймағын кеңейту, OHSAS 18001 спецификациялы ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкестікке ре-сертификаттау. Сертификаттар ВеритасСертификейшн бюросы Сертификаттау мекемесімен 27.10.2010 жылы №RU15986Е және 18.10.10 жылы №RU227845Н берілген.

2013

ЭжӨҚМЖ-ін OHSAS 18001 спецификациялы ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкестікке ре-сертификаттау. Сертификаттар ВеритасСертификейшн бюросы Сертификаттау мекемесімен 18.10.2013 жылы №RU227845Е және 18.10.13 жылы №RU227845Н берілген.

2016

ЭжӨҚМЖ-ін OHSAS 18001 спецификациялы ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкестікке ре-сертификаттау. Сертификаттар Бюро Веритас Сертификейшн Сертификаттау органымен берілген, 11.11.2016 жылы №KZ227845Е-U және 11.11.2016 жылы №KZ227845Н-U.